Generalforsamling

 

Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 29/11-22 kl. 18 på Restaurant Møllebæk. Alle vandværkets stemmeberettigede medlemmer er velkomne til at deltage i spisning af stegt flæsk og persillesovs. Det kræver dog tilmelding. Tilmeldingsfristen for deltagelse i spisning er overskredet.

Efter maden afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (regnskab kan ses her)
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

 

Beretninger


Beretning 2021

Beretning 2020 

Beretning 2019 

Beretning 2018

Beretning 2017